Thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
tungnv 12/3/16 104,976 0
 1. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

  Theo đó, Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung là tổ chức liên kết giữa Công viên phần mềm Quang Trung với các khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung, khu phần mềm, trung tâm CNTT để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực CNTT.

  Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung có các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của khu CNTT tập trung quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu CNTT tập trung.

  Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung được thành lập với 2 thành viên ban đầu bao gồm: Công viên phần mềm Quang Trung và Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP.HCM (ITP) liên kết với nhau nhằm kế thừa, phát huy thương hiệu Công viên phần mềm Quang Trung, tạo hạ tầng đồng bộ, thống nhất, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp CNTT.

  pm-quang-trung.jpg
  Công viên phần mềm Quang Trung.
  Trong quá trình hoạt động, Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung được kết nạp thành viên là các khu CNTT tập trung, khu phần mềm, trung tâm CNTT và các khu khác có hoạt động phù hợp chức năng, nhiệm vụ của khu CNTT tập trung trên cơ sở tự nguyện tham gia. Tổ chức quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đề xuất, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, đánh giá, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kết nạp thành viên Chuỗi.

  Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung được áp dụng các chính sách ưu đãi đối với khu CNTT tập trung quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu CNTT tập trung và được hưởng các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu CNTT tập trung theo quy định của pháp luật.

  Ngân sách nhà nước (của Trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các phân khu chức năng của thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung theo quy định của pháp luật.

  Tổ chức quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng nhiệm vụ: Quản lý các hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung theo quy định của pháp luật; định hướng chiến lược phát triển của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

  Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá hình ảnh Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung trong nước và nước ngoài để thu hút các nguồn lực đầu tư vào Chuỗi, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia vào hoạt động tại Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung; thúc đẩy, nâng tầm hoạt động của các đơn vị thành viên; nghiên cứu phát triển, hợp tác chia sẻ thương hiệu, kinh nghiệm quản lý, điều hành và hỗ trợ đào tạo cho các đơn vị thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

  (Theo pcworld.com.vn)
   
  Đang tải...
 2. Ý KIẾN BẠN ĐỌC