Các lệnh cơ bản trong ADB
Paparazzi 25/10/15 278,784 0
 1. Trong khi mod ROM, up ROM mà điện thoại gặp một lỗi như bootloop, hoặc đơn giản như force close liên tục,... Bạn lại biết nguyên nhân nằm ở đâu, nhưng không thể nào thao tác để sửa trên điện thoại được, và còn nhiều trường hợp khác, lúc đó việc biết một số lệnh của adb cực hữu ích.
  1. Kết nối và tải công cụ ADB
  - Trước tiên máy bạn phải cài driver đầy đủ thì mới dùng adb được.
  - Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB
  - Tải công cụ ADB tại đây
  Giải nén công cụ adb mới tải ở trên ra.
  Click vào file START.cmd để mở cửa sổ Command và gõ lệnh sau:
  Mã:
  adb devices
  - Nếu thấy hiện một dãy chữ + số ngẫu nhiên (Serial) thì tức là máy đã nhận driver và sẵn sàng sử dụng. Nếu không thấy hiện gì thì tức là máy tính chưa nhận driver. Nên không thể sử dụng adb được. Trường hợp này phải cài lại driver cho máy tính nhận bằng được thì thôi!

  OK. Nếu máy đã nhận driver và sẵn sàng vọc thì bắt đầu thôi!
  Trước khi đọc tiếp, cần chú ý
  - Khi chỉnh sửa những file hệ thống, cần remount lại với quyền read-write (phần 3)
  - Khi gõ đường dẫn, trong mọi trường hợp tốt nhất luôn phân biệt chữ hoa/thường, kể cả đường dẫn trong Windows.
  - Nếu trong đường dẫn có dấu "cách" (space) thì đường dẫn phải để trong ngoặc kép, ví dụ: D:\mod\a.apk (ok); D:\ROM mod\a.apk (không được); "D:\rom mod\a.apk" (ok)
  - Có thể kéo thả file vào cửa sổ Command Prompt để lấy đường dẫn của file đó luôn.
  - Trong đường dẫn đến file hoặc folder, có thể dùng dấu sao "*" để đại diện cho một chuỗi ký tự bất kỳ, dấu hỏi chấm "?" để đại diện cho một ký tự bất kỳ. Ví dụ *.apk là đại diện cho tất cả những file có đuôi là .apk. Điều này cần thiết khi thao tác với nhiều file (nếu chưa rõ có thể xuống phần 4 đọc ví dụ).
  2. Các lệnh cơ bản trong ADB
  • Copy file (folder) từ máy tính vào điện thoại: ví dụ file SystemUI.apk trong thư mục "D:\rom mod" vào /system/app
  Mã:
  adb push "D:\rom mod\SystemUI.apk" /system/app


  • Lấy file (folder) từ điện thoại ra máy tính: ví dụ SystemUI.apk từ /system/app ra D:\rom mod
  Mã:
  adb pull /system/app/SystemUI.apk "D:\rom mod"
  • Cài file apk trực tiếp vào điện thoại: ví dụ cài RootExplorer.apk
  Mã:
  adb install D:\app\RootExplorer.apk
  Nếu trong máy có cài RootExplorer rồi mà muốn cài đè thì gõ lệnh sau:
  Mã:
  adb install -r D:\app\RootExplorer.apk
  Cài vào Thẻ nhớ thay vì bộ nhớ trong:
  Mã:
  adb install -s D:\app\RootExplorer.apk

  • Lấy logcat: vì là hướng dẫn cơ bản nên mình chỉ hướng dẫn lấy một kiểu. Ví dụ: lấy logcat rồi lưu ra file a.txt cùng thư mục chứa adb
  Mã:
  adb logcat > a.txt
  Gõ lệnh xong đợi khoảng 5s rồi ấn Ctrl + C để kết thúc.

  • Khởi động lại
  - Khởi động lại máy:
  Mã:
  adb reboot
  - Khởi động lại vào bootloader:
  Mã:
  adb reboot bootloader
  - Khởi động lại vào recovery:
  Mã:
  adb reboot recovery
  - Khởi động lại vào download mode:
  Mã:
  adb reboot download

  3. adb shell: thực hiện một số lệnh cơ bản của linux
  Vào chế độ shell:
  Mã:
  adb shell

  Chú ý:
  + Mọi lệnh dưới đây mình nói chỉ chạy được khi bạn đã vào shell.
  + Mọi lệnh trong shell có thể được dùng nhanh từ adb.
  Mã:
  adb shell [lệnh_shell]

  • Di chuyển đến thư mục: ví dụ đến /system/app
  Mã:
  cd /system/app

  • Hiện danh sách file trong thư mục hiện hành: ví dụ các file trong /system/app
  Mã:
  ls /system/app

  • Quyền root: để chỉnh sửa hệ thống, như mấy ví dụ dưới muốn sửa gì trong /system đều phải dùng lệnh này trước:
  Mã:
  su

  • Mount với quyền read-write: khi muốn thay đổi gì trong hệ thống phải dùng lệnh này trước
  Mã:
  mount -o remount,rw /system

  • Copy: ví dụ /sdcard/a.apk muốn copy sang /system/app
  Mã:
  cp /sdcard/a.apk /system/app
  Nếu muốn copy vẫn file đấy sang /system/app nhưng đổi tên luôn thành b.apk
  Mã:
  cp /sdcard/a.apk /system/app/b.apk

  • Move: ví dụ từ /sdcard/a.apk ra /sdcard/external_sd/
  Mã:
  mv /sdcard/a.apk /sdcard/external_sd/
  Nếu muốn move và đổi tên luôn
  Mã:
  mv /sdcard/a.apk /sdcard/external_sd/b.apk

  • Rename: ví dụ /system/app/a.apk sang /system/app/b.apk
  Mã:
  mv /system/app/a.apk /system/app/b.apk

  • Xoá: ví dụ xoá /system/app/a.apk
  Mã:
  rm /system/app/a.apk
  Xóa tất cả các thứ trong thư mục system không cần biết có gì bên trong:
  Mã:
  rm -r /system/

  • Tạo thư mục mới: ví dụ tạo thư mục catlog trong /data/
  Mã:
  mkdir data/catlog

  • Gỡ bỏ một chương trình người dùng cài đặt vào: đơn giản chỉ cần xoá file tương ứng trong /data/app. Nên kết hợp với lệnh ls để xem danh sách file
  Mã:
  rm /data/app/UserApp.apk

  • Chỉnh permission: ví dụ /system/app/SystemUI.apk sang 644 (rw-r-r)
  Mã:
  chmod 644 /system/app/SystemUI.apk

  • Thoát: từ root ra shell hoặc từ shell ra adb
  Mã:
  exit
  4. Ví dụ chung
  • Copy đè file D:\mod\AsusSystemUI.apk từ máy tính vào điện thoại:
  Mã:
  adb shell
  su
  mount -o remount,rw /system
  exit
  exit
  adb push D:\mod\AsusSystemUI.apk /system/priv-app/AsusSystemUI
  adb shell su chmod 644 /system/priv-app/AsusSystemUI/AsusSystemUI.apk

  • Set quyền 644 cho tất cả các file .so trong thư mục lib
   Mã:
   adb shell
   su
   mount -o remount,rw /system
   chmod 644 system/lib/*.so
  • Xoá hết apk trong system/app
   Mã:
   adb shell
   su
   mount -o remount,rw /system
   rm system/app/*.apk
   
  Đang tải...
 2. Ý KIẾN BẠN ĐỌC